top of page
Ferroser logo

Refrakter Nedir?

  • This is your About section paragraph. It's a great place to give a short introduction about what you do. Define your distinguishing qualities and share them. Consider adding images for extra engagement.

  • Add all the relevant details you would like to include in the Contact section. It’s recommended to include instructions on how website visitors can contact the company with inquiries.

  • Add the details of your Privacy and Safety policy here. It’s a great place to inform visitors about company procedure regarding usage, storage and protection of personal information.

Refrakter terimi Latince kökenli bir kelime olup “refractorius” den gelmekte ve stubborn yani inatçı manasına gelmektedir. Endüstriyel anlamda ise ergime sıcaklığı yüksek, aynı zamanda yüksek sıcaklıkta aşındırma etkisine sahip katı, sıvı ve gazlara dayanıklı malzeme demektir.

Refrakter malzeme, fiziksel olarak ikiye ayrılır;

  1. Şekilli refrakter malzeme

  2. Şekilsiz refrakter malzeme

 

Refrakter malzeme kimyasal olarak 3’e ayrılır;

  1. Bazik refrakter malzeme

  2. Asidik refrakter malzeme

  3. Nötr refrakter malzeme

 

Dünya refrakter üretiminin yaklaşık %75’ i çelik üretiminde kullanılmaktadır. En çok tüketilen diğer sektörlerden bazıları ise cam, demir dışı alaşım üretimi ve çimentodur.

Refrakter malzemenin tarihçesi, uygarlık tarihi kadar eskidir. Ateşin bulunmasıyla birlikte, ateşe dayanıklı malzemeye gereksinim duyulduğu açıktır. O çağlarda ateş yakılan yerlerin çamur veya balçıkla sıvandığı arkeolojik kazılarda görülmektedir. Refrakter malzemenin endüstriyel olarak ilk kullanımı ise insanlığın metali üretmeyi başardığı zamanlara kadar gider. Özellikle refrakterlerin ilk kullanımları, demiri ergitmek ve saflaştırmak için fırınların inşa edildiği zamana dayanır.

Refrakter üretiminde kullanılan hammaddeler, doğal ve sentetik olarak 2’ye ayrılır. Doğal hammaddeler, doğal olarak topraktan çıkarıldığı şekilde kullanılan hammaddelerdir. Sentetik hammaddeler ise üretiminde kullanılacakları refrakterlerin kullanım sıcaklıklarından daha yüksek sıcaklıklarda kalsine, sinterleme ve ergitme (sıvalaştırma) işlemleri ile elde edilirler.

En çok kullanılan refrakterlik özelliğine sahip oksitlerin ergime sıcaklıkları aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

bottom of page